Sunday Time


 

Untitled-1

ลูกหม่อนเก็บภาพมาจากร้านอาหารเส้นหางดง

12814722_875899359202703_6555664209473049106_n

มะนาวลูกที่สองของต้น

12096625_881106435348662_2858713385279190830_n

มะละกอใกล้วายกับแอปเปิ้ลสตาร์….ปีนี้ลูกน้อย  ผลใหญ่แมลงเจาะไม่ค่อยมี แต่มีแมงน่าจะกะรอกเฉาะแทน

10154198_881106485348657_8633121275560069838_n

กากอก(จอก)ในอ่างซีเมนต์กว้างประมาณ 1 ฟุตเป็นแนวยาว   ตัวกากอกบานแน่นเต็มไปหมด  ต้องเอาออกปรับสมดุลเอามคลุมโคนไม้ยืนต้น  ทำปุ๋ยสด

1604562_808657359260237_361119983181811324_n

บัวอเมซอน  …เอาขวดโค้กลิตรตัดกรวยด้านบนออก  เจาะรูด้านล่าง ใส่กร้าที่แตกหน่อ รุมด้วยก้อนกรวด ถ่าน อิฐ  ตามสะดวก  รับน้ำรับแดด เต็มที่แข่งกันบานแฉ่งข้างกากอก

Advertisements

2 responses

    • อากาศทั้งร้อนทั้งแล้ง มีบัวอเมซอน กํบกากอก งามสวนกระแส แต่ร้อนกว่านี้ คงบะรอดเหมือนกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s