Flowering Flowers


รูปภาพสำหรับ ดอกบานชื่น

Zinnia – Wikipedia, the free encyclopedia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คิดถึงหนังสือ  พระจันทร์สีน้ำเงิน & วันวารของ สุวรรณี สุคนธา 

อ่านบล้อคของ Erin ชาวแคนาดา ที่พูดถึงการทำสวน-การช่วยบำบัดชีวิต    ยิ่งย้ำความรูสึกเดิมแน่นเข้าไปอีก ……  ในหนังสือทั้งสองเล่มจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน

และมีตัวละคอนที่ชื่อว่าหนูนา กับปฏิบัติการ  ปลุกต้นไม้โดยมีน่ารันเป็นเทรนเน่อ   ใครรักงานอดิเรกปลูกต้นไม้ ทำสวนได้อ่านเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้  ต้องอมยิ้ม

เพราะมันเป็นความสุข….จิง   จิ้ง     รดน้ำ พรวนดิน  ย้ายกระถาง ทำชั้นวาง  ใส่ปุ๋ย  แยกหน่อ  เพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง……สนุก มั่ก ๆ   ….ไม่ใช่สิ   ต้องบอกว่ามีความสุข  มากกกกก….   (ม่วนแต้ ๆ)

อยากรุ้จัง    สวนของหนูนาตอนนี้จะเป็นไงบ้างนะAdvertisements

2 responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s