Drumstick Tree


มะค้อนก้อม,มะรุม (Horse Radish Tree, Drumstick Tree),ผักอีฮึม ผักอีฮุม  ผักอี่รุม อี่ฮุ่ม , ผักอี่ฮึม

Moringa oleifera – Wikipedia

มะรุม ข้อมูลลักษณะทั่วไปมะรุม คุณค่าทางอาหารของมะรุม สรรพคุณทางยาของมะรุมจาก  vegetweb.com

Drumstick    เหมือนไม้กลองแต๊กจริงด้วย  ห้องซ้อมดนตรีที่โรงเรียนน่าจะมีปลุกใว้  เผื่อพวกมือกลองขี้หลง  ขี้ลืม   ลืมอาวุธคู่มือใว้ที่บ้าน

Drumstick – Wikipedia

ดูแกงมะรุมวิธีทำจาก  library.cmu.ac.th แกงมะรุม  ดูหน้าตาแล้วจะไปทางภาคกลาง-อีสานเพราะมีปลาร้าเป็นส่วนผสมด้วย    ถ้าเป็นทางเหนือก็น่าจะเป็นลักษณะแกงส้มแบบแกงขนุน, แกงสะแลดูจะใช่เลย     พูดไหลมาถึงแกงสะแลแล้วน้ำลายไหล     วิธีทำแกงส้มก็ดูจาก แกงบ่าหนุน จากเวบห้องสมุด cmu ก็ได้หรือจาก  moradoklanna.com แก๋งสะแล    มีรูปภาพสวยงาม-วิธีทำ    จากสูตรนี้เปลี่ยนตัววัตถุดิบจากสะแลมาเป็นมะรุมก็เรียบร้อย  เหน็บด้วยใบชะอมสักหน่อย   กระดูกซี่โครงหรือดูกข้อ  ต้มให้นานพอร่อนจากกระดูก   น้ำซุบก็จะกลมกร่อมเข้าที่เอง

Advertisements

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s