Water Festival


 

“ลุงอ้วน….แล้วเจอกัน ”  ประโยคคำถามกึ่งบอกเล่าสุดท้ายของสาวก Super junior  รุ่นประถมตะโกนจากท้ายกระบะ  หลังร่วมชะตากรรมเเก็บคองอเข่ารับน้ำแข็ง…..เอ้ย  น้ำผสมนน้ำแข็งหลังท้ายรถปิกอัพรอบคูเมือง    แล้วลุงอ้วนคือใคร ?  ทราบคำตอบ  ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้อง * ไม่ต้อง # ไม่ต้องกด ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น   ช่วยฝากบอกลุงอ้วนด้วยว่า อย่าลืม…..”แล้วเจอกัน ”

Advertisements

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s