Sergei Rachmaninoff


แซร์เก รัคมานินอฟ (Sergei Rachmaninoff)

ได้รู้จัก รัคมานินอฟ ครั้งแรกจากภาพยนต์เรื่อง Shine (1996)

อีกครั้งจาก   piano recital โดยนักศึกษาดุริยศิลป์….ได้กล่าวถึงประวัติที่จำได้เป็นอย่างดีที่ว่ารัคมานินอฟมีมือที่ใหญ่ สามารถกางมือบนคีย์บอร์ดได้กว้าง 13 ตัวโน้ต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s